V lanskem letu je bilo evidentiranih več kot 2.800 prometni nesreč s pobegom. Če policija pobeglega voznika motornega vozila izsledi, oz. tistega, ki na kraju prometne nesreče ne ostane do konca ogleda, kaznuje z denarno kaznijo v višini 1.200 evrov ter z 18 kazenskimi točkami.

Če ste udeleženi v prometni nesreči, v kateri je nastala materialna škoda, drugi udeleženec pa ni navzoč, policija svetuje, da o tem takoj obvestite najbližjo policijsko postajo ter jim sporočite svoje osebne podatke in podatke o poškodovanem vozilu. Pri nesrečah z nematerialno škodo pa je že sam nastanek določenih telesnih poškodb pogoj, da mora oškodovanec o tem nemudoma obvestiti policijo.

V primeru, da se pobeglega voznika ne odkrije, bo odškodnino za nematerialno škodo izplačalo Slovensko zavarovalno združenje s sredstvi Škodnega sklada. V primerih, ko oškodovanec utrpi škodo zaradi smrti, telesnih poškodb ali telesne okvare in se je ob tem bolnišnično zdravil vsaj 5 dni, Slovensko zavarovalno združenje – Škodni sklad odgovarja tudi za škodo, ki je nastala zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, ob upoštevanju soudeležbe oškodovanca pri škodi v višini 500 evrov (franšiza).

Glede samo materialne škode na vozilih pa oškodovancu ne preostane drugega, kot koriščenje lastnega kaska.

Za kakršne koli informacije v zvezi s postopki pridobivanja odškodnine ali pa samega odškodninskega postopka, nas lahko kontaktirajte na tel št. 030 300 605 ali pišite na: info@denarnaodskodnina.si