POKLIČITE 030 300 605

Za vas brezplačno vodimo postopek do najvišje možne odškodnine.

Pomembno je kako ravnate, ko pride do nezgode. Zato nas pokličite 24 ur na dan na naš telefon. Primerno voden postopek znatno poveča znesek odškodnine.
POKLIČITE 030 300 605

Odškodnina za poškodbo pri delu

Oškodovanci, ki utrpijo telesne poškodbe zaradi nezgode pri delu so praviloma upravičeni do odškodnine, razen, če niso sami odgovorni za nezgodo. Pri delovnih nezgodah je najbolj pomembno, da se prepričamo, da je delodajalec izpolnil ER-8 obrazec (Prijava nezgode pri delu), saj je to dokaz, da gre res za delovno nezgodo. Seveda je prav tako pomemben čim hitrejši pregled pri zdravniku, ki bo ugotovil obseg poškodb. Kadar imajo delodajalci zavarovano splošno civilno odgovornost lahko odškodnino črpamo iz tega naslova. Če pa delodajalec takega zavarovanja nima, to pomeni, da mora odškodnino izplačati on.

V kolikor ste sami utrpeli poškodbo v delovni nezgodi vas vabimo, da nas čim prej kontaktirate in si tako zagotovite celostno svetovanje v postopku pridobivanja pravične odškodnine in kvalitetno zastopanje pred zavarovalnico, namreč pri splošnih civilnih odgovornostih je bistvenega pomena, da odgovornost delodajalca utemelji pravno podkovana oseba, vse to pa vam zagotavlja naše podjetje.

Krivdna in objektivna odgovornost

Tudi pri delovnih nezgodah poznamo krivdno in objektivno odgovornost delodajalca. Delodajalec krivdno odgovarja za poškodbo delavca, takrat kadar ni izpolnil vseh zakonskih dolžnosti (npr. delavcu ni zagotovil primernega delovnega prostora, varnostne opreme, itd.). Objektivno pa delodajalec odgovarja, če se delavec poškoduje pri opravljanju nevarne dejavnosti (npr. gradbena dejavnost) ali če se poškoduje pri delu z nevarno stvarjo (različni stroji, ipd.). Kadar je podana objektivna odgovornost delodajalca ni pomembno ali je podana tudi njegova krivdna odgovornost. Če delavec v določeni meri prispeva k nastanku nezgode (npr. zaradi neprevidnosti) mu bo določena soodgovornost, kar pomeni, da bo prejel določen odstotek odmerjene odškodnine. Delodajalec prav tako odgovarja za poškodbe, ki jih oškodovancu povzroči tretji delavec pri opravljanju dela.