POKLIČITE 030 300 605

Za vas brezplačno vodimo postopek do najvišje možne odškodnine.

Pomembno je kako ravnate, ko pride do nezgode. Zato nas pokličite 24 ur na dan na naš telefon. Primerno voden postopek znatno poveča znesek odškodnine. V kolikor ste bili tudi sami udeleženi v prometni nesreči kot voznik, potnik, pešec ali kolesar vam lahko brezplačno svetujemo, kako najhitreje pridobiti najvišjo odškodnino!
POKLIČITE 030 300 605

Odškodnina v primeru prometne nesreče

Vsak dan smo priča številnim prometnim nesrečam v katerih udeleženci utrpijo lažje ali težje telesne poškodbe. Do odškodnine so v vsakem primeru upravičeni potniki in voznik, ki ni odgovoren za prometno nesrečo. Voznik, ki povzroči prometno nesrečo pa je do odškodnine upravičen le, če ima sklenjeno AO+ zavarovanje (zavarovanje voznika za telesne poškodbe).

V kolikor ste bili tudi sami udeleženi v prometni nesreči kot voznik, potnik, pešec ali kolesar vam lahko brezplačno svetujemo kako najhitreje pridobiti čim višjo odškodnino! Da bi v postopku bili čim bolj uspešni je pomembno, da nas kontaktirate čim prej po nesreči.

Oškodovancem, ki nimajo izkušenj z uveljavljanjem odškodnine močno odsvetujemo, da odškodninske zahtevke vlagajo sami, saj zavarovalnice rade izkoristijo njihovo neizkušenost v svoj prid.

Krivdna in objektivna odgovornost

Pri prometnih nesrečah, kjer so udeležena premikajoča se vozila se v skladu z Obligacijskim zakonikom uporabljajo pravila o krivdni odgovornosti, kar pomeni, da vsak udeleženec odgovarja skladno s svojim deležem krivde.

Pri prometnih nesrečah, kjer so udeleženi tudi pešci in/ali kolesarji pa v poštev pridejo pravila o objektivni odgovornosti, saj premikajoče se vozilo v razmerju do pešca ali kolesarja velja za nevarno stvar in voznik, kot lastnik nevarne stvari, odgovarja objektivno, ne glede na svojo krivdo oz. prispevek k prometni nesreči. To pomeni, da so do odškodnine upravičeni tudi pešci in kolesarji, ki v prometni nesreči utrpijo telesne poškodbe, čeprav so sami krivdno odgovorni za prometno nesrečo (npr. nepravilno prečkanje cestišča). V tem primeru bodo zaradi soodgovornosti dobili določen odstotek odmerjene odškodnine.