Vsak dan smo priča številnim prometnim nesrečam v katerih udeleženci utrpijo lažje ali težje telesne poškodbe. Do odškodnine so v vsakem primeru upravičeni potniki in voznik, ki ni odgovoren za prometno nesrečo. Voznik, ki povzroči prometno nesrečo pa je do odškodnine upravičen le, če ima sklenjeno AO+ zavarovanje (zavarovanje voznika za telesne poškodbe).

V kolikor ste bili tudi sami udeleženi v prometni nesreči kot voznik, potnik, pešec ali kolesar vam lahko brezplačno svetujemo kako najhitreje pridobiti čim višjo odškodnino! Da bi v postopku bili čim bolj uspešni je pomembno, da nas kontaktirate čim prej po nesreči.

Oškodovancem, ki nimajo izkušenj z uveljavljanjem odškodnine močno odsvetujemo, da odškodninske zahtevke vlagajo sami, saj zavarovalnice rade izkoristijo njihovo neizkušenost v svoj prid.

 

Krivdna in objektivna odgovornost

 

Pri prometnih nesrečah, kjer so udeležena premikajoča se vozila se v skladu z Obligacijskim zakonikom uporabljajo pravila o krivdni odgovornosti, kar pomeni, da vsak udeleženec odgovarja skladno s svojim deležem krivde.

Pri prometnih nesrečah, kjer so udeleženi tudi pešci in/ali kolesarji pa v poštev pridejo pravila o objektivni odgovornosti, saj premikajoče se vozilo v razmerju do pešca ali kolesarja velja za nevarno stvar in voznik, kot lastnik nevarne stvari, odgovarja objektivno, ne glede na svojo krivdo oz. prispevek k prometni nesreči. To pomeni, da so do odškodnine upravičeni tudi pešci in kolesarji, ki v prometni nesreči utrpijo telesne poškodbe, čeprav so sami krivdno odgovorni za prometno nesrečo (npr. nepravilno prečkanje cestišča). V tem primeru bodo zaradi soodgovornosti dobili določen odstotek odmerjene odškodnine.