Kolesarka sezona se je že začela, s tem pa se je povečalo tudi število kolesarjev na naših cestah. Predvsem v mestih pa se pogosto zgodi, da kaj hitro pride do prometne nesreče. Največkrat nesreči botruje nezadostno in neprimerno urejena kolesarska infrastruktura, katera »prisili« kolesarje uporabljati površine, ki niso namenjene kolesarjem, a so iz vidika kolesarja varnejše. Občine pa se na to problematiko odzivajo zelo počasi oz. se izgovarjajo, da je v mestnih središčih nemogoče urediti kolesarske poti, ker »ni prostora« s tem pa so kolesarji potisnjeni v promet z ostalimi vozili.

Če smo v prometni nesreči udeleženi kot voznik avtomobila, katero je povzročil kolesar, se kaj hitro znajdemo v situaciji, ko ne vemo kako in na kakšen način bomo prišli do poplačila materialne škode, saj kolesa niso obvezno zavarovana.

V teh primerih škodo na vozilu lahko krijemo iz naslova zavarovanja odgovornosti nepremičnine, v kolikor jo ima kolesar zavarovano, oz. iz naslova zavarovanja »koles in kolesarja« (nekateri produkti zavarovalnic krijejo odgovornost kolesarja

*(Zavarovanje odgovornosti krije škodo, ki jo lastnik (zavarovanec, naveden na polici) in uporabnik kolesa (naveden na polici) povzroči tretjim osebam ali stvarem tretjih oseb. Zavarovalna vsota: enotna za osebe in stvari, po posameznem škodnem dogodku 30.000 EUR, letni agregat je enak zavarovalni vsoti. Odbitna franšiza znaša 10 % od škode, minimalno 100 EUR, največ 500 EUR.)

V primeru prometne nesreče je najbolje, da izpolnite evropsko poročilo o prometni nesreči, če pa povzročitelj ne prizna krivde, je najbolje da na kraj nesreče pokličete policijo, katera bo opravila ogled kraja nesreče in o  tem naredila zapisnik.

Svetujemo vam, da si čimprej odločite za zastopnika, ki vas bo zastopal in vodil skozi celoten postopek povrnitve škode, ki ste jo utrpeli. Pokličite 030 300 605.