Žal smo bili v preteklem obdobju priča prometnim nesrečam, v katerih so vozniki vozil, sopotniki, kolesarji in pešči izgubili svoja življenja. Za medije so to samo članki iz črne kronike, malokrat pa se o tem piše, da so bili to nekomu očetje, matere oz. bližnji, ki so jih izgubili za vedno. Taki dogodek pa pusti človeku psihično in čustveno bolečino, ki se jo težko opiše. Življenje se napolni z žalostjo in nerazumevanjem in vprašanji, na katere ne dobimo odgovora. Za družine oz. gospodinstvo, ki jih doleti taka izguba, pa pomeni tudi finančni udarec, če jih je preminuli preživljal. Ožji družinski člani pa so ob izgubi bližnjega upravičeni do izplačila odškodnine za duševne bolečine, ki pa nikdar ne nadomesti izgube bližnjega.

Vsekakor so v prvi vrsti do odškodnine upravičeni ožji družinski člani, med katere sodijo zakonec, otroci in starši. ( bratje in sestre, babice in dedki), če so živeli v istem gospodinjstvu in je med njimi obstajala trajnejša življenjska skupnost.

Ožji družinski člani imajo poleg povračila nepremoženjske škode tudi pravico do povračila določenih vrst premoženjske škode. Prav tako je zavarovalnica v prvi vrsti dolžna povrniti stroške pogreba. Prav tako pa ima oseba, ki jo je umrli preživljal ali redno podpiral, pravico do povračila škode, ki jo trpi zaradi izgubljenega preživljanja oziroma izgubljene podpore. Tukaj imamo primeroma v mislih otroke, zakonskega in izvenzakonskega partnerja, ter morebitne druge prej navedene osebe, ki jih je umrli preživljal. Ta škoda se oškodovancem vrača s plačevanjem denarne rente. Njen znesek se odmeri glede na vse okoliščine primera, ne more pa biti večji od tistega, kar bi oškodovanec dobival od umrlega, če bi bil ostal živ.

Višine odškodnin in rent iz tega naslova se med seboj razlikujejo glede na okoliščine primera, zato je nemogoče v tem pogledu posploševati. Na višino vplivajo številni dejavniki, od stopnje sorodstva, medsebojne navezanosti, števila družinskih članov, trdnosti in trajnosti življenjske skupnosti, starosti umrlega ipd.

Za kakršne koli informacije v zvezi s postopki za pridobivanje odškodnine ali samega odškodninskega postopka nas lahko kontaktirate na telefonsko št. 030 300 605 .