Pogosto se zgodi, da smo udeleženi v prometni nesreči, katere povzročitelj je tujec. Kaj hitro se znajdemo v neprijetnem položaju, saj ne vemo, kako urediti vse potrebno za povračilo škode, tako materialne kot nematerialne.

Če slovenski oškodovanec ob prometni nesreči na Hrvaškem ne bi pridobil podatkov o zavarovanju tujega vozila, registriranega v eni od držav Evropskega gospodarskega prostora (ker sta z nasprotnim udeležencem pomanjkljivo izpolnila evropsko poročilo, ali ga sploh nista izpolnila), vam lahko pridobimo podatke preko Slovenskega zavarovalnega združenja.

Prav tako pridobimo tudi podatek o pooblaščencu tuje odgovornostne zavarovalnice v Sloveniji, kjer bomo vložili odškodninski zahtevek ter opravil druge postopke glede ocene škode in njene povrnitve. Imenovani pooblaščenci v Sloveniji obravnavajo odškodninske zahtevke v slovenskem jeziku in imajo vsa potrebna pooblastila za zastopanje tuje odgovornostne zavarovalnice v postopku poravnave: sprejemajo odškodninske zahtevke slovenskih oškodovancev ter jih obravnavajo v sodelovanju s tujo odgovornostno zavarovalnico in skladno s pravom države, kjer se je zgodila prometna nesreča. Za primer sodnega spora je izključno odgovorna le tuja odgovornostna zavarovalnica.

Pooblaščenec tuje zavarovalnice mora v roku treh mesecev od dneva vložitve odškodninskega zahtevka posredovati utemeljeno ponudbo za poravnavo (če odgovornost ni sporna in je bila škoda v celoti ocenjena) oziroma utemeljen odgovor (če je odgovornost sporna ali ni bila natančno ugotovljena ali škoda ni bila v celoti ocenjena).

Oškodovanec mora tudi odvzeti kopijo zelene karte, predvsem v primerih, če gre za vozilo, registrirano v državi, ki ni članica Evropske unije. Kadar oškodovanec ima podatek o tuji zavarovalnici, pri kateri je zavarovan tuj povzročitelj prometne nesreče, lahko hitreje in učikoviteje uredimo vse potrebno za pridobitev primerne odškodnine.

Za kakršne koli informacije v zvezi s postopki pridobivanja odškodnine ali  samega odškodninskega postopka, nas lahko kontaktirate na telefonsko 030 300 605.